вівторок, 15 січня 2019 р.

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Методична робота в навчальному закладі здійснюється згідно Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі», «Положення про методичне об’єднання», планом роботи педагогічного колективу на рік, планами роботи педагогічної ради, методичних комісій та іншими нормативно-правовими актами в галузі професійно-технічної освіти.

Педагогічний колектив працює над єдиною загальноучилищною методичною метою: “Формування професійної компетенції учнів та розвиток їх творчих здібностей впровадженням новітніх технологій”

Методичну роботу в училищі здійснюють 7 методичних комісій:

Наказ про затвердження складу педагогічної ради та методичних комісій 2018-2019 н.р.

 


https://drive.google.com/open?id=1G_DV_9q-Bf99hzh0e-Lgphca2yCVYi-uhttps://drive.google.com/open?id=1j6YlE7L4AY5jI2cSXQ5gfF0KSZpBMVLO


Головна умова діяльності ПТНЗ - підготовка конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих робітничих кадрів для народного господарства - досягається шляхом професійної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ. Професійна компетентність педагога – це достатній рівень кваліфікації та професіоналізму, здатність: 
- вибирати найоптимальніші рішення;
- аргументовано заперечувати некоректні рішення;
- володіти критичним мисленням;
- постійно оновлювати знання;
- застосовувати оптимальні рішення в конкретних умовах.
Підвищення фахової майстерності педагогів ПТНЗ та установ ПТО, їх професійної компетентності відбувається шляхом налагодження і подальшого удосконалення науково-методичної роботи у ПТНЗ та установ ПТО. А саме:
- формування професійної педагогічної культури;
- нарощування професійних і світоглядних знань;
- продукування нових педагогічних ідей, технологій;
- узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.
Система науково-методичної роботи навчального закладу покликана:
- розвивати та оновлювати зміст навчання;
- задовольняти інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового рівня;
- удосконалювати навчально-виховний процес;
- впроваджувати інноваційні педагогічні та виробничі технології у навчальний процес.
Науково-методична робота у ПТНЗ має сприяти удосконаленню навчально-виробничого, виховного процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню інноваційних форм і методів діяльності, підвищенню майстерності педагогічних працівників; вимагає залучення педагогів-практиків до творчої діяльності; дослідно-експериментальної роботи; формування нових підходів щодо організації науково-методичної роботи. Головним залишається завдання - задовольнити потреби викладачів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ в оволодінні передовими технологіями навчання і виховання.
Отже, у професійно-технічному навчальному закладі має бути створена система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, яка покликана розвивати творчий потенціал сучасного педагога, вдосконалювати його методичну культуру.
Основними принципами організації методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі є:
• демократизація та гуманізація навчального процесу;
• цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямків його діяльності;
• організація роботи з педагогічними кадрами на основі потреб та реального рівня професійної компетентності.
• системність та систематичність;
• науковість;
• оперативність та мобільність;
• прогностичність та випереджувальний характер;
• оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
• пріоритет знань та моральних цінностей.
Основними завданнями методичної роботи є:
• організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;
• удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступневості професійно-технічної освіти;
• розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
• інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем педагогіки, психології, інформування про досягнення науки передового педагогічного та виробничого досвідів;
• організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технології тощо;
• створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
• забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
• підготовка до атестації педагогічних працівників.
Зазначена робота має здійснюватися за принципом неперервності. Тому потрібно врахувати, що організаційну й науково-методичну роботу з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів професійно-технічних навчальних закладів також здійснюють науково(навчально)-методичні центри(кабінети) в областях, інститути післядипломної педагогічної освіти, кафедри вищих навчальних закладів тощо. Але все має починатися безпосередньо з самого закладу, методичні працівники якого (методисти, практичні психологи та інші) мають сприяти плеканню інженерно-педагогічних кадрів з високим рівнем професіоналізму, інноваційним творчим стилем аналітичного мислення.

понеділок, 22 жовтня 2018 р.


Заходи в рамках декади молодого педагога за 2018-2019 навчальний рік

08.10.2018 р. семінар з ознайомлення педагогічних працівників із законодавчими актами в системі професійної (професійно-технічної) освіти, з елементами дуальної форми навчання та обговорення Проекту Закону України "Про професійну освіту", нормативно-плануючою документацією

09.10.2018 р. методичне засідання з ознайомлення педагогічних працівників із комплексно-методичним забезпеченням кабінетів, лабораторій, майстерень, практикум з ведення навчально-плануючої документації

10.10.2018 р. відбувся психологічний тренінг на тему: "Соціально-психологічний клімат у колективі та шляхи його оптимізації"

11.10.2018 р. відкритий урок теоретичного навчання з предмету "Іноземна мова" - викладач Бугрим Альона Юріївна

12.10.2018 р. майстер-клас з професії "Кухар, кондитер" на тему: "Фарширована риба" - майстер виробничого навчання Сиволобова Леся Сергіївна

16.10.2018 р. відкритий урок теоретичного навчання з предмету "Живопис" на тему: "Поняття "Стилізація". Стилізація в галузі і дизайні одягу. Прийоми стилізації" - викладач Семенюк Світлана Василівна

17.10.2018 р. відкритий урок виробничого навчання з професії "Перукар (Перукар-модельєр)" на тему: "Вправи по накручуванню волосся на бігуді залежно від типу зачіски з урахуванням індивідуальних особливостей людини і принципи художнього конструювання та моделювання зачіски" - майстер виробничого навчання Богуцька Олександра Юріївна

18.10.2018 р. інструктивно-практичне заняття з предмету "Основи креслення" на тему: "Розміри на кресленнях. Масштаб" - викладач Мірчук Людмила Миколаївна

19.10.2018 р. виховна година на тему: "Цікаві українські звичаї та традиції" - викладач Рудяк-Монькіна Наталія Юріївна

середа, 12 вересня 2018 р.

 Методичні розробки педагогічних працівників

      


Методична розробка - це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології навчання і виховання стосовно конкретної теми уроку, теми навчальної програми, викладання курсу в цілому.
Методична розробка є індивідуальною. Вона спрямована на професійно-педагогічне вдосконалення вчителя або майстра виробничого навчання або якості підготовки з навчальних спеціальностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понеділок, 3 вересня 2018 р.

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


Положення про атестацію


Наказ про атестацію 2018-2019 н.р.

Список працівників, які атестуються в 2018-2019 н.р.


Графік проходження курсів в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка на 2018-2019 н.р.

Зразок атестаційного листа викладача ПТНЗ

Зразок оформлення характеристики викладача

Зразок атестаційного листа майстра виробничого навчання

Зразок оформлення характеристики майстра в/н

Зразок атестаційного листа вчителя загальноосвітніх предметів

Зразок атестаційного листа на відповідність займаній посаді

Зразок оформлення характеристики на відповідність займаній посаді

Зразок методичного портфоліо для викладача


Зразок методичного портфоліо для майстра виробничого навчання

Атестація педагогічних працівників — це важливий етап діяльності навчального закладу. За результатами атестації визначаються відповідність педпрацівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.


Атестація педагогічних працівників на 2018-2019 роки, як і в усі часи, являє собою досить складну систему і механізм, головним завданням і метою якої є встановити рівень професіоналізму педагогів через результати їх роботи і професійної діяльності.

Зміни
Якщо відразу говорити про зміни, то тут можна відзначити і назвати наступну дуже важливу і корисну для багатьох інформацію. Про що ж ідеться?
По-перше, завдяки змінам в атестації педагогічних працівників у 2018 році скоротиться дистанція, пов'язана зі стажем, між початківцям вчителем і вчителем більш досвідченим. При цьому заслуги вчителів старшого покоління ніхто не применшує.
По-друге, молодим вчителям можна буде раніше вийти на атестацію, якщо педагог бачить себе професіоналом нової якості.
По-третє, істотні зміни в атестації педагогічних працівників в цьому році стосуються змісту перевірки. Контрольні вимірювальні матеріали будуть містити три блоки: Поступово за цими трьома напрямками розширять професійну оцінку вчителя. Важливо пам'ятати, що об'єктивну оцінку досягнень учня можна дати тільки в динаміці, в порівнянні - «сьогодні» потрібно порівнювати з тим, що він міг «вчора», а не брати пікові результати учнів.
По-четверте, методика розрахунку рейтингу вчителя дозволить оцінити результативність навчальної та позакласної роботи педагога по предмету, його науково-методичної діяльності та своєчасність виконання доручень.
По-п'яте, для оцінки досвіду роботи педагога, який атестується на кваліфікаційну категорію, пропонується взяти критерії оцінки конкурсного випробування «Методичний семінар» Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Учитель викладає концептуальні методичні підходи, засновані на досвіді роботи, розповідає про технології.
Як і яким чином буде здійснюватися атестація?
Погодьтеся це другий дуже значимий і важливий для багатьох питань. Що і яку важливу інформацію можна відзначити в цьому напрямку? Проходження обов'язкової атестації в 2017 році контролює спеціальна атестаційна комісія, що складається з уповноважених членів організації сфери освіти. Хто в неї входить, вирішує керівна особа, що підтверджувало наказ про її формування та склад. Керівник обов'язково подає список працівників, які піддаються контролю.
У разі виявлення бажання проходження необов'язковою оціночної процедури заява пишеться самим співробітником. Йому слід вказати займану посаду і наявність (відсутність) категорії. Протягом місяця буде відбуватися перевірка заяви, після чого визначитися дата випробування досвідченості педагога. Тривалість самої процедури (з урахуванням моменту винесення рішення) - до 60 днів. Бувають випадки, що працівник не згоден з оголошеним результатом. Він має шанс оскаржити його протягом 90 днів одним з двох способів: звернутися до суду; сформувати спеціальну раду, вирішальний трудові спори. Отримавши задовільні заключний відповідь, викладач, приступивши до виконання обов'язків, має законне право вимагати додавання до своєї заробітної плати.
Якщо говорити про атестацію на відповідність займаній посаді, то тут варто відзначити і назвати наступну дуже важливу й значиму інформацію. При перевірці відповідності займаним робочого місця піддається кожен співробітник освітньої сфери. Чи не торкнеться вона тих, хто потрапляє під наступні твердження: «новоспечених», які пропрацювали на своєму місці не більш як 2 років; перебувають в декреті (вийшовши з якого треба попрацювати мінімум 2 роки, щоб отримати можливість піддадуться атестаційним кроків); які не працювали на своєму місці більше 4 місяців (вони допускаються до «ревізії» знань тільки через рік повернення на робоче місце); вагітних. При необхідності перераховані вище суб'єкти мають право написати заяву на проходження необов'язковою, якщо це збігається з їх кар'єрними інтересами і вигодами. Оновлені правила перевірочних дій переслідують завдання оцінити відповідність займаній робочої позиції конкретного фахівця. У разі непідтвердження компетентності він заміщається відповідним кандидатом.
Це, мабуть, основні моменти, на які варто і слід звернути увагу в першу чергу. Але більш детальну і точну інформацію завжди можна знайти на освітніх сайтах.

пʼятниця, 20 жовтня 2017 р.


Заходи в рамках декади молодого педагога за 2017-2018 навчальний рік
Декада молодого педагога проводиться з метою підвищення рівня професійної майстерності молодих педагогів училища - викладачів та майстрів виробничого навчання.

09.10.2017р. відбулося перше засідання школи молодого педагога, на якому педагогічні працівники ознайомилися з планом заходів, що будуть проведені в рамках декади молодого педагога, законодавчими актами в системі ПТО, нормативно-плануючою документацією - доповідач заст. директора з НМР Воробей К.В. Практичним психологом Коваленко Л.М. проведено практичний семінар на тему: "Використання психолого педагогічних технологій в період адаптації"

10.10.2017р. Майстер-клас "Миття голови. Догляд за волоссям. Масаж голови" - майстер виробничого навчання Поліщук Ірина Якимівна.

12.10.2017р. відкритий урок теоретичного навчання "Пропорції чоловічої і жіночої фігури" - викладач Семенюк Світлана Василівна

13.10.2017р. майстер-клас на тему: "Обробка країв мережкою прутик та китицями" - майстер виробничого навчання Ушеренко Ганна Михайлівна

17.10.2017р. відкритий урок на тему: "Вправи по виконанню крайових швів обкантувального та крайового" - майстер виробничого навчання Дубровська Світлана Володимирівна

18.10.2017р. виховна година на тему: "Форми, методи, прийоми, засоби виховання. Мистецтво та технологія виховання" - викладач Хохлова Ірина Яківнавітлана Володимирівна

18.10.2017р. літературно-музична композиція: Свято Покрови Пресвятої" - викладач Рудяк-Монькіна Наталія Юріївна

19.10.2017р. інструктивно-практичне заняття на тему: "Основи роботи у програмі ABBYY FineReader - універсальне рішення для роботи з паперовими і PDF документами" - викладач Салій Віра Больовна

20.10.2017р. Методичне засідання: ознайомлення з комплексно-методичним забезпеченням кабінетів, лабораторій, майстерень, практикум з ведення навчально-плануючої документації - викладач Тараненко Оксана Миколаївна

20.10.2017р. Ярмарок кондитерських виробів - викладач Порубенська Жанна Федорівна, учасники гр. 105, 106
Міжнародний день кухаря. Вітаємо!


понеділок, 9 жовтня 2017 р.

Декада молодого педагога проводиться з метою підвищення рівня професійної майстерності молодих педагогів училища - викладачів та майстрів виробничого навчання.
09.10.2017р. відбулося перше засідання школи молодого педагога, на якому педагогічні працівники ознайомилися з планом заходів, що будуть проведені в рамках декади молодого педагога, законодавчими актами в системі ПТО, нормативно-плануючою документацією - доповідач заст. директора з НМР Воробей К.В. Практичним психологом Коваленко Л.М. проведено практичний семінар на тему:
"Використання психолого педагогічних технологій в період адаптації" 

вівторок, 29 серпня 2017 р.

Школа молодого педагогаНа всіх етапах розвитку освіти актуальною завжди була, є і буде робота з молодими педагогами. Сьогоднішній педагог - майбутнє України, і саме від колективів, в які приходять молоді педагоги, новопризначені залежить їх професійне становлення. Для того, щоб молодий педагог став майстром, необхідно створити йому всі умови, надати методичну допомогу, стимулювати його творчість і активність.

Значне місце в роботі методичного кабінету відводиться заходам щодо вдосконалення фахового рівня та підвищення педагогічної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, зокрема викладачів-початківців.Положення
про школу молодого педагога 
1. Загальні положення
Школа молодого педагога є складовою частиною системи підвищення кваліфікації педагогів і об’єднує педагогів з вищою та середньою спеціальною освітою, що мають стаж менше 3 років і кваліфікаційну категорію “спеціаліст”. Школа молодого педагога – це постійно діюче професійне об’єднання педагогів, створене за ініціативою інформаційно-методичного центру (методичного кабінету).

2. Мета і завдання
Мета: Формування у молодих педагогів високих професійних ідеалів, потреб в постійному саморозвитку і самовдосконаленні.

Завдання школи: 
 • задовольняти потреби молодих педагогів у неперервній освіті і надавати допомогу у подоланні різних утруднень; 
 • сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності педагогів; 
 • допомагати молодим вчителям впроваджувати сучасні підходи і передові педагогічні технології у навчально-виховний процес. 
3. Функції і обов’язки 
 • Організація групових занять для молодих педагогів, проведення практичних семінарських занять, науково-практичних конференцій, заслуховування звітів слухачів школи молодого педагога з питань організації навчальної діяльності і професійної освіти. 
 • Організація вивчення професійних потреб молодих педагогів, допомога в самовдосконаленні. 
 • Організація роботи щодо вивчення передового педагогічного досвіду в освітніх закладах. 
4. Права слухачів школи молодого педагога
 • брати участь у конференціях, творчих і педагогічних майстернях; 
 • використовувати матеріальну базу навчального закладу для самоосвіти; 
 • одержувати консультативну допомогу від педагога-наставника;
 • підвищувати свою кваліфікацію. 
5. Відповідальність Учасники і керівник навчального закладу молодого педагога несуть відповідальність за виконання поставлених перед ними завдань, функцій і обов’язків. 

6. Управління школою молодого педагога Для організації роботи школи молодого педагога призначається керівник із числа досвідчених педагогів, що мають вищу кваліфікаційну категорію чи педагогічні звання. В річний план роботи включаються графік проведення занять, відкритих уроків з певної тематики. Протягом навчального року проводиться не менше 4 занять школи молодого педагога, практичні семінари.

До основних форм роботи з молодими педагогам відносяться: 
 • круглі столи, семінари з науково-методичних питань, творчі звіти вчителів; 
 • відкриті уроки і позакласні заходи; 
 • лекції, повідомлення і дискусії з методики викладання предмету і виховання; 
 • рольові та ділові ігри, моделювання навчальних занять, тренінги тощо; 
 • вивчення передового педагогічного досвіду. 
7. Діловодство
 • положення про школу молодого педагога; 
 • план роботи; 
 • банк даних про слухачів школи молодого педагога: кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж, рік закінчення вищого навчального закладу); 
 • звіти про роботу школи молодого вчителя; 
 • методичні рекомендації.

Корисні посилання    OSVITA.UA vseosvita.ua kiyvnmk.ues.by don.kyivcity.gov.ua pto-kyiv.com.ua ippo.kubg.edu.ua imzo.gov.ua