вівторок, 29 серпня 2017 р.

Школа молодого педагогаНа всіх етапах розвитку освіти актуальною завжди була, є і буде робота з молодими педагогами. Сьогоднішній педагог - майбутнє України, і саме від колективів, в які приходять молоді педагоги, новопризначені залежить їх професійне становлення. Для того, щоб молодий педагог став майстром, необхідно створити йому всі умови, надати методичну допомогу, стимулювати його творчість і активність.

Значне місце в роботі методичного кабінету відводиться заходам щодо вдосконалення фахового рівня та підвищення педагогічної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, зокрема викладачів-початківців.Положення
про школу молодого педагога 
1. Загальні положення
Школа молодого педагога є складовою частиною системи підвищення кваліфікації педагогів і об’єднує педагогів з вищою та середньою спеціальною освітою, що мають стаж менше 3 років і кваліфікаційну категорію “спеціаліст”. Школа молодого педагога – це постійно діюче професійне об’єднання педагогів, створене за ініціативою інформаційно-методичного центру (методичного кабінету).

2. Мета і завдання
Мета: Формування у молодих педагогів високих професійних ідеалів, потреб в постійному саморозвитку і самовдосконаленні.

Завдання школи: 
 • задовольняти потреби молодих педагогів у неперервній освіті і надавати допомогу у подоланні різних утруднень; 
 • сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності педагогів; 
 • допомагати молодим вчителям впроваджувати сучасні підходи і передові педагогічні технології у навчально-виховний процес. 
3. Функції і обов’язки 
 • Організація групових занять для молодих педагогів, проведення практичних семінарських занять, науково-практичних конференцій, заслуховування звітів слухачів школи молодого педагога з питань організації навчальної діяльності і професійної освіти. 
 • Організація вивчення професійних потреб молодих педагогів, допомога в самовдосконаленні. 
 • Організація роботи щодо вивчення передового педагогічного досвіду в освітніх закладах. 
4. Права слухачів школи молодого педагога
 • брати участь у конференціях, творчих і педагогічних майстернях; 
 • використовувати матеріальну базу навчального закладу для самоосвіти; 
 • одержувати консультативну допомогу від педагога-наставника;
 • підвищувати свою кваліфікацію. 
5. Відповідальність Учасники і керівник навчального закладу молодого педагога несуть відповідальність за виконання поставлених перед ними завдань, функцій і обов’язків. 

6. Управління школою молодого педагога Для організації роботи школи молодого педагога призначається керівник із числа досвідчених педагогів, що мають вищу кваліфікаційну категорію чи педагогічні звання. В річний план роботи включаються графік проведення занять, відкритих уроків з певної тематики. Протягом навчального року проводиться не менше 4 занять школи молодого педагога, практичні семінари.

До основних форм роботи з молодими педагогам відносяться: 
 • круглі столи, семінари з науково-методичних питань, творчі звіти вчителів; 
 • відкриті уроки і позакласні заходи; 
 • лекції, повідомлення і дискусії з методики викладання предмету і виховання; 
 • рольові та ділові ігри, моделювання навчальних занять, тренінги тощо; 
 • вивчення передового педагогічного досвіду. 
7. Діловодство
 • положення про школу молодого педагога; 
 • план роботи; 
 • банк даних про слухачів школи молодого педагога: кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж, рік закінчення вищого навчального закладу); 
 • звіти про роботу школи молодого вчителя; 
 • методичні рекомендації.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Корисні посилання    OSVITA.UA vseosvita.ua kiyvnmk.ues.by don.kyivcity.gov.ua pto-kyiv.com.ua ippo.kubg.edu.ua imzo.gov.ua ...